Vážení zákazníci,

  • pro Vaše dotazy, náměty a požadavky na technickou podporu využijte prosím tento formulář.
  • Oddělení helpdesku se postará o co nejrychlejší vyřešení nahlášeného požadavku či incidentu.
  • Požadavky v rámci Helpdesku jsou řešeny v pořadí dle aktivního servisního programu klienta a závažnosti požadavku.

Nový požadavek

Upload

(V případě chyby vložte prosím screenshot.)

Priorita chyb

Kritická

Kritickým incidentem rozumíme stav kdy je část nebo celá aplikace nedostupná a neexistuje náhradní způsob jak nedostupnou funkčnost aplikace obejít jiným způsobem.

Vysoká

Rozumíme stav, kdy část funkcionality aplikace s přímým potenciálním nebo reálným dopadem na obchodní činnost objednatele není dostupná, ale existuje náhradní řešení chybějící funkcionality spojené zpravidla s vynaložením zvýšené námahy na straně objednatele.

Střední

Rozumíme stav, který nemá zásadní dopad na potenciální nebo reálné obchodní procesy objednatele. Dostupnost nekritickým funkcí může být omezena, případně je dostupnost řešená náhradním způsobem, který nepředstavuje pro objednatele v každém konkrétním případě podstatné vynaložení zvýšené námahy, ale je v rozporu s původní funkčností aplikace.

Nízká

Rozumíme stav aplikace, který má charakter kosmetických vad v aplikaci, projevujících se např. na prezentační vrstvě aplikace.